Vítejte na stránkách společnosti

ANALYSIS, která byla založena v Praze r. 1996 jako společnost vyvíjející činnost v informačních technologiích a poradenství v oblasti analýzy a rekonstrukce digitálních obrazových dat. Od r. 2008 je registrována též jako nestátní zdravotnické zařízení pro ambulantní sféru. Ve svých ordinacích poskytuje zdravotní péči v oborech VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ (VPL) a INTERNÍ LÉKAŘSTVÍ.

 • V současné době provozuje dvě ordinace:
 • CHOCERADY, č.p. 254 (U Léčebny), PSČ 257 24
  OSTŘEDEK, Obecní úřad č.p. 60, PSČ 257 24


 • Je akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví ČR pro obor VPL.
 • Licence pro obory Interní lékařství a Všeobecné praktické lékařství.
 • Komunikace s cizinci: anglicky, španělsky, rusky.

Pacienti s akutním respiračním onemocněním

buďte ohleduplní k ostatním v čekárně a dostavte se na vyšetření až po 11. hod. Samozřejmě s nasazeným respirátorem, nebo rouškou.


*** REGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY ZATÍM BEZ OMEZENÍ ***


*** Opatření proti šíření koronaviru ***


AKTUALIZACE ke dni 1. září 2023
Po vstupu do čekárny proveďte desinfekci rukou u bezdotykového dávkovače.
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s účinností od 26.5.2018
INFORMACE pro pacienty o ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   

*** UPOZORNĚNÍ ***


v souvislosti s vydáváním posudků o zdravotní způsobilosti k výkonu prací pro zaměstnavatele (vstupní, periodická, mimořádná prohlídka).
K provedení pracovnělékařské prohlídky a vydání posudku musí žadatel předložit žádost svého zaměstnavatele dle ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. V této žádosti musí být zaměstnavatelem uvedeny údaje o pracovním zařazení, druhu práce, atd., vyjádřené tzv. kategorií práce. Od kategorie 2 a vyšší posudky vydává pouze smluvní lékař pracovnělékařské péče. Pokud žadatel není naším registrovaným pacientem, předkládá též výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře. Bez těchto dokladů nemůže být provedena prohlídka a vystaven posudek.

ORDINACE VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

zavedla systém telefonického objednávání pacientů již v roce 1992. Objednání je možné denně od 8. hod., lhůta pro objednání je do 3 dnů, pacient nemusí zbytečně čekat. Vyšetření pro řidičské, zbrojní a profesní posudky objednávejte minimálně 5 pracovních dní předem. Mezi plánovaná vyšetření a administrativní úkony, které se provádějí pouze po předchozím objednání, patří:

 • Preventivní prohlídky
 • Cílené a kontrolní vyšetření
 • Pracovnělékařská péče - vstupní/výstupní/mimořádné/periodické prohlídky
 • Vyžádaná vyšetření a posudky pro ČSSZ, komerční pojišťovny, aj.
 • Vyšetření a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti pro řidičské, zdravotní, zbrojní, svářečské, apod. průkazy
 • Vyšetření imobilních pacientů doma
 • Předpisy trvale užívaných léků

AKUTNÍ případy jsou ošetřeny IHNED, v objednávacím systému je pro ně vyčleněna časová rezerva.
Objednání nebo žádost o vyšetření pacienta doma lze provést telefonicky během dopoledních ordinačních hodin na uvedených tel. číslech. Objednávání přes internet není možné, neosvědčilo se během zkušebního režimu (pacient rezervoval objednání a pak se nedostavil, nebo provedl blokaci několika termínů najednou, aj.).

Nové registrace - pojištěnci se mohou registrovat u svého praktického lékaře od dovršení 15ti let. Z kapacitních důvodů uvádíme počet volných míst k registraci vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí v rubrice AKTUÁLNĚ. Dojde-li k vyčerpání limitu, bude to zde oznámeno.

Pojištěnci neregistrovaní v naší ordinaci mohou být ošetřeni pouze v případě akutního onemocnění. Předpis na léky bude vydán pouze v rámci neodkladné lékařské pomoci. Veškerá kontrolní vyšetření a předpisy na léky, které trvale užíváte, si musíte zajistit u svého registrujícího praktického lékaře. Praktický lékař je limitován zdravotními pojišťovnami nejen v rozsahu poskytované zdravotní péče, ale zejména v objemu předepisovaných léčiv. Z těchto důvodů nemůže být vašim požadavkům na předpisy léků vyhověno. Plánujete-li letní pobyt v okolí na dobu delší 3 měsíců, máte možnost dočasné přeregistrace zde v ordinaci (pokud je volné místo).

Vyšetření/ošetření dětí - od 1. 4. 2012 je v platnosti zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, který mimo jiné nařizuje podmínky pro poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům. Podmínky jsou odlišné pro děti do 15 let a od 15 do 18 let. Vzhledem k tomu, že tento zákon bude pravděpodobně v nejbližší době přepracován, neuvádíme zde další podrobnosti a komentáře. V naší ordinaci může být dítěti poskytnuta péče nezbytná k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví.

Souhlas pacienta se sdělováním informací o jeho zdravotním stavu - dle platné zákonné normy je součástí zdravotnické dokumentace vyplněný a pacientem podepsaný příslušný formulář. Určuje tímto osobu, které mohou být sděleny informace o zdravotním stavu pacienta, případně, že si tento nepřeje informace komukoli sdělovat. Formulář je k dispozici u asistentky a je ve vlastním zájmu každého, aby měl tento "Souhlas" zařazen v dokumentaci. V opačném případě se má za to, že si pacient nepřeje informace o svém zdravotním stavu sdělovat, a pak není možné ze strany zdravotnického zařízení tyto informace poskytovat ani rodinným příslušníkům.

Preventivní prohlídky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Podstatou prevence je včasné zachycení onemocnění, kdy se ještě nemusí projevovat klinické příznaky. Díky preventivní prohlídce se zvyšuje šance na stanovení správné diagnózy a tím na vyléčení. Časové rozmezí preventivních prohlídek je u osob od 14 let 1 x za dva roky, nejdříve však 23 měsíce po provedení poslední preventivní prohlídky. Pokud pacient vyžaduje preventivní prohlídku v kratším intervalu, musí ji uhradit z vlastních prostředků.

Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku
Dospělí od 50 do 54 let 1x ročně, dospělí od 55 let 1x za 2 roky.
Provádí se vyšetření na stanovení okultního krvácení ve stolici testem (TOKS). Osoby nad 55 let mohou zvolit místo vyšetření TOKS v intervalu 1x za 2 roky provedení primární screeningové kolonoskopie na screeningových pracovištích. V případě, že je výsledek kolonoskopie negativní, další vyšetření TOKS nebo kolonoskopie se provádí až za 10 let. Při pozitivním výsledku TOKS následuje screeningová kolonoskopie.

Screening rakoviny prsu
Ženy od 45 let 1x za 2 roky jsou posílány ke screeningovému mamografickému vyšetření.

Očkování  
- o probíhajícím očkování budete průběžně informováni v aktualitách.
Jak to funguje? Zájemce o určitý typ vakcíny (proti chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutence, HPV, aj.) se nejprve přihlásí u asistentky. Složí zálohu, neboť tyto vakcíny nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění (kromě specifikovaných vyjímek při očkování proti chřipce), a následně bude vakcína objednána. Důležitým faktorem při manipulaci s očkovacími látkami je dodržení chladového řetězce před aplikací. Z tohoto důvodu jsou vakcíny objednávány přímo od výrobce nebo distributora, kteří certifikátem zaručují dodržení podmínek při distribuci.
Doporučujeme očkování proti klíšťové encefalitidě klientům všech věkových kategorií. Žijeme v oblasti Posázaví, kde je statisticky nejvyšší výskyt nakažených klíšťat v ČR. Očkování proti této zákeřné infekční nemoci, která nezřídka vede k trvalému poškození zdraví nebo i smrti, probíhá celoročně podle věkového a časového schematu.

zpět na začátek

PROVOZNÍ DOBA odpovídá ordinačním hodinám
Ordinační hodiny VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍObjednání na určitý čas je možné denně od 8:00 hod.
7 - 8 hod. vyhrazeno k pravidelným úkonům
(aplikace injekcí, odběry biologického materiálu, apod.)

Po 7 - 13 CHOCERADY
Út 7 - 10 CHOCERADY 15 - 18 OSTŘEDEK
St 7 - 13 CHOCERADY
Čt 7 - 12 CHOCERADY 16 - 18 CHOCERADY
7 - 12 OSTŘEDEK

zpět na začátek
INTERNÍ AMBULANCE

zajišťuje odborná vyšetření a konzultace v oboru. Vyšetření v této ambulanci je možné pouze po předchozím objednání.


Ordinační hodiny INTERNÍ AMBULANCE

Po 13 - 14 CHOCERADY
Út 10 - 11:30 CHOCERADY
St 13 - 14 CHOCERADY
Čt 15 - 16 CHOCERADY
12 - 13 OSTŘEDEK
zpět na začátek
TECHNICKÉ VYBAVENÍ AMBULANCÍ      


TLAKOVÝ HOLTER
  24-hodinové měření krevního tlaku. Vyšetření se provádí k upřesnění diagnózy a k posuzování účinnosti léčby. Pacientovi je k pasu připevněn malý automatický tlakoměr a manžeta na paži. Poté pacient odchází domů a přístroj měří v pravidelných intervalech krevní tlak nafukováním manžety. Druhý den je přístroj odpojen a nález vyhodnocen. Příprava před vyšetřením není nutná. Je nutné pouze dbát, aby se přístroj nepoškodil (např. není možné koupání s přístrojem).
ELEKTROKARDIOGRAFY
 • EKG BTL 08 A6, CZ
 • EKG Mobicard II M218, USA
 • EKG MAC400,GE USA
GLUKOMETRY
 • Glukometr G-423
 • Glukometr Benecheck
OXYMETRY
 • Oxymetr pulzní MD300-D
ELEKTROTERAPIE OSTATNÍ
 • CoaguChek XS System
 • Otoskopy Riester
 • Ultrazvukový detektor krevního toku PK-10
 • Dermatoskop DRMLITE DM 100
 • Optometry Monoyer
 • Kyslíkový přístroj příruční Chironax
 • Tonometry - digitální sfygmomanometr DM-1000, aneroidní sfygmomanometr Riester
 • Teploměry - infračervené IR-Thermo, Microlife FR 1DM1, max-min teplotoměry
 • Systém VACUTAINER pro sedimentaci
zpět na začátekVÝZKUM a PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Sekce pro výzkum poskytuje poradenství v oblasti zpracování, analýzy, rekonstrukce a interpretace biomedicínských dat. Činnost sekce je řízena vědeckou radou společnosti. Zájemci o tyto služby mohou kontaktovat vedení společnosti.

Sekce pro pedagogickou činnost zajišťuje veškerou správu a administrativu spojenou s povinnými stážemi studentů lékařských fakult a předatestační přípravou lékařů - rezidentů v oboru Všeobecné praktické lékařství. Nově vyhlášená výběrová řízení a volná místa pro stáže mediků jsou uvedena v aktualitách.SERVIS

Sekce pro servisní činnost poskytuje pro soukromé lékaře a zdravotnická zařízení, která mají uzavřenu smlouvu se zdravotními pojišťovnami, komplexní služby v oblasti elektronického zpracování dat a vyúčtování výkonů. Zajišťuje též veškerou administrativní činnost s tím spojenou. Podrobnější informace, dotazy viz administrace.

zpět na začátek

 • info(at)analysis-medica(dot)cz ............. obecná schránka NZZ pro administraci
 • kurkova(at)analysis-medica(dot)cz ...... zdravotnický asistent
 • simbera(at)analysis-medica(dot)cz ...... vedoucí lékař
 • reditel(at)analysis-medica(dot)cz ......... vedení společnosti

  REZIDENTI:
 • simakova(at)analysis-medica(dot)cz .......... Dina Simakova, prom. lékař
 • fialova(dot)alzbeta(at)seznam(dot)cz ......... MUDr. Alžběta Vyskočilová
Na základě Vyhlášky o zdravotní dokumentaci č. 98/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů NELZE lékařské ani jiné zprávy související se zdrav. dokumentací zasílat jako PŘÍLOHU běžného emailu. Protože se jedná o nezabezpečenou elektronickou komunikaci, není tímto dodržen zákon o ochraně osobních údajů a zákon o zdravotní dokumentaci. Pokud přesto nám tímto způsobem zprávu pošlete, tak pouze s rizikem, že důvěrné informace o Vaší osobě mohou být zneužity třetí stranou. NEPOŽADUJTE od nás zasílání výpisů, různých kopií a lab. výsledků ze zdravotnické dokumentace emailem. Děkujeme za pochopení.SMLUVNÍ VZTAHY SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

111 201    

205    

207       211

SMLUVNÍ VZTAHY S AKREDITOVANÝMI LABORATOŘEMI

Zabezpečený interaktivní přenos dat po internetové síti z obou laboratoří zajišťuje dodání výsledků testovaných vzorků do ordinace týž den v odpoledních hodinách. Pacienti, u kterých je zjištěna nějaká kritická hodnota v testovaném vzorku, jsou neprodleně kontaktováni telefonicky nebo SMS zprávou.


zpět na začátek